Algemene opmaakinfo

Zorg ervoor dat alle nodige elementen meegeleverd worden: fonten, beelden, enz. 

Fonten

 • alle gebruikte fonten moeten ingesloten (PDF) of meegeleverd (native-files) worden, zowel printerfont als schermfont.
 • vermijd elektronisch Bold of Cursief (Menu-Styled) maar gebruik steeds het vereiste font.
 • minimale corpsgrootte voor magazinerotatie: tekst 1 kleur = 5 punt, meerdere kleuren = 9 punt.
 • minimale corpsgrootte voor krantenrotatie: tekst 1 kleur = 8 punt, meerdere kleuren = 10 punt.

Beelden

 • alle gebruikte beelden moeten als Hoge Resolutie (magazinerotatie 300 dpi - krantenrotatie 200 dpi) TIFF, JPEG of EPS CMYK, ingesloten (PDF) of meegeleverd (native-files) worden.
 • beelden kunnen maximaal 130% vergroot worden en 20% verkleind worden van het originele formaat.
   
 • ICC-profielen (magazinerotatie) t.b.v. beeldverwerking
Houtvrij ISOcoated_v2_300_eci (FOGRA39)
LWC PSO_LWC_Improved (FOGRA45)
MFC PSO_MFC_paper_eci (FOGRA 42)
SC SC_paper_eci (FOGRA40)
VDB VDB_MAGAZINE
  • Drukprocédé: Offsetrotatie
   Standaard lineatuur 150 lijnen/inch 
 • ICC-profielen (krantenrotatie) t.b.v. beeldverwerking
DAGBLAD DBL_Sublima_2010
KR_MFC_MAT KR_MFC_MAT_Sublima_2010
KR_MFC_SAT KR_MFC_SAT_Sublima_2010
KR_SC KR_SC_Sublima_2011
VDB_KR VDB_KR_Sublima_2010
  • dagblad
  • Drukprocédé: Offsetrotatie
  • Sublima lineatuur 150 lijnen/inch

Vlakken

 • minimum rasterwaarde in vlakken: 5%.

Overdruk

 • het bovenste kleurelement in een opmaak of illustratie steeds op uitsparen zetten.  

Contactpersonen

Informeer u of uw drukwerk op kranten- of magazinerotatie wordt gedrukt!
Informeer u naar de gebruikte papiersoort!