Wij drukken in vier kleuren maar altijd groen

Onze duurzaamheid is bewezen

Roularta Printing wil op een duurzame manier gebruik maken van energie met respect voor milieu, mens en natuur. We streven onafgebroken naar meer energie-efficiëntie en sensibiliseren onze medewerkers en partners om rationeel om te gaan met energie. We meten, registreren en controleren ons energieverbruik continu met het oog op transparante rapportering, open communicatie en bijkomende initiatieven.

Productie uit de doeken

Papier is een basisgrondstof voor het drukken van kranten en magazines. Roularta Printing koopt jaarlijks gemiddeld 70.000 ton papier aan en daar gaan we uitermate bewust mee om.

Al in 2009 behaalt Roularta Printing zowel het FSC als het PEFC ‘Chain of Custody’ certificaat. FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme) zijn twee certificatiesystemen die een verantwoord en duurzaam bosbeheer garanderen. Beide certificaten bewaken de balans tussen de drie functies van een bos, namelijk: de economische functie (houtproductie), de ecologische functie (biodiversiteit, fauna en flora, CO2-absorptie…) en de sociale functie (recreatie en ontspanning).

Alle krantenpapier bij Roularta Printing is 100% gerecycleerd papier.

Bij Roularta Printing springen we bijzonder omzichtig om met chemische producten. Het verbruik van inkten, reinigingsmiddelen en vochtwateradditieven is opgenomen in de wettelijk verplichte solventenboekhouding.

Hoewel het nog niet mogelijk is om volledig over te schakelen op vegetale inkten zijn vandaag toch al 25 tot 35% van de ingrediënten van onze heatsetinkten bio-based. Onze drukinkten zijn gefabriceerd conform de EuPIA Exclusion Policy for Printing Inks en volgen de European REACH Regulation (EC) 1907/2006, wat betekent dat de inkten zijn beoordeeld op hun impact op mens en milieu.

Naast inkt gebruiken we ook reinigingsmiddelen en vochtwateradditieven. Afgelopen jaren heeft Roularta Printing al heel wat inspanningen gedaan om het gebruik van isopropylalcohol (IPA) te verminderen. Het doel is om het gebruik van IPA verder te verminderen en waar mogelijk zelfs volledig uit te sluiten.

Al onze drukinkten dragen het Blue Angel-label. Dit label garandeert dat de inkten voldoen aan een hele reeks criteria op vlak van duurzaamheid.

Energie is van fundamenteel belang in onze productie. Roularta Printing streeft continu naar een verbetering van het energieverbruik in de productieomgeving.

In 2005 treedt Roularta Printing voor de eerste keer toe tot het auditconvenant Energie, een energetisch vijfjarenplan uitgevaardigd door de Vlaamse regering in het kader van de Kyoto-doelstellingen. Deelname verplicht ons om continu te werken aan de optimalisatie en detailopvolging van de energiestromen.

In 2016 treedt Roularta Printing toe tot de EnergieBeleidsOvereenkomst (EBO), de opvolger van het auditconvenant Energie. De EBO vraagt niet enkel een gedetailleerd energieplan en -rapportering, maar verplicht deelnemende bedrijven om een volwaardig managementsysteem voor energie op poten te zetten. Roularta Printing opteert voor het ISO 50001-traject om deze doelstelling te realiseren.

In 2019 behaalt Roularta Printing het ISO 50001-certificaat. Dit certificaat garandeert dat het gevoerde energiebeleid voldoet aan een onafhankelijke, objectieve en internationale norm. De geleverde inspanningen worden continu opgevolgd en gecontroleerd. Waar nodig nemen we bijkomende initiatieven om de vooropgestelde doelstellingen te halen.

In 2019 installeert Roularta Printing maar liefst 1.138 zonnepanelen van 330 wattpiek op het dak van de productiehallen.

Water is een belangrijke en kostbare grondstof en Roularta Printing gaat hier zo zuinig mogelijk mee om.

De voorbije jaren hebben we diverse ingrepen in het productieproces doorgevoerd waardoor het verbruik van stadswater systematisch is gedaald. Zo kan door de ombouw van de koelinstallatie een deel van het gebruikte water opnieuw ingezet worden. Op die manier besparen we ruim 7.000 m3 water per jaar.

Dankzij de inzet van regenwater beperken we het verbruik van stadswater.

Sinds 1998 gelden er strenge regels op het vlak van verpakkingsafval. Vanaf een bepaalde omvang van het verpakkingsafval is ieder bedrijf verplicht een driejaarlijks preventieplan in te dienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCie). Om aan deze verplichting te voldoen tekent Roularta Printing in op het sectorplan van Febelgra/Fedustria.

In 2019 passen we de dikte van de stretchfolie voor het omwikkelen van paletten aan van 17 µm naar 12 µm. Het resultaat? Een besparing van maar liefst 11 ton op het jaarverbruik aan stretchfolie.

ISO 50001

In 2019 behaalt Roularta Printing als eerste en enige drukkerij in België het ISO 50001-energiecertificaat. Dit certificaat garandeert dat het gevoerde energiebeleid voldoet aan een onafhankelijke, objectieve en internationale norm. De geleverde inspanningen worden continu opgevolgd en gecontroleerd. Waar nodig nemen we bijkomende initiatieven om de vooropgestelde doelstellingen te halen.

SDG

De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ werden in 2015 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en zijn de opvolgers van de Milleniumdoelstellingen. De 17 SDG’s vormen samen een alomvattend actieplan om op een meer duurzame manier om te springen met onze planeet en de mensheid te bevrijden van armoede. Voor Roularta Printing vormen de SDG’s een inspiratiebron en leidraad in het voortdurende streven naar duurzaamheid.

Green Deal

In 2018 ondertekende Roularta de ‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’. De Green Deal is een vrijwillige overeenkomst om de soortenrijkdom van planten en dieren op het bedrijfsterrein te vergroten. Roularta Printing investeert dan ook volop in groen op, rond en in de bedrijfsgebouwen.

Deze site is geregistreerd op wpml.org als ontwikkelingssite.