28/11/2022
Duurzaamheid in de genen

Duurzaamheid als hoofdingrediënt van verantwoord ondernemerschap

Energie, papier, inkt, drukplaten en additieven… het zijn stuk voor stuk onmisbare grondstoffen in de productie van kranten en magazines. Wat doet Roularta Printing om op een duurzame manier om te springen met deze grondstoffen? Je leest het in deze blog.

Roularta Printing heeft de ondubbelzinnige ambitie om ten laatste tegen 2040 volledig CO2-neutraal te produceren. En dit jaar hebben we in dat proces een belangrijke stap gezet. Sinds begin 2022 zijn we bij Roularta Printing in staat om de ecologische voetafdruk van uw publicatie accuraat en volgens een gestandaardiseerde methode in beeld te brengen. Zelfs tot op paginaniveau. Verneemt u graag wat de ecologische voetafdruk is van uw drukwerk? Uw vaste contactpersoon vertelt er u alles over. Roularta Printing biedt ook de tools om de uitstoot die voortkomt uit uw productie, te compenseren. Uw voordeel? Als uitgever of drukwerkinkoper kunt u uitpakken met volledig CO2-neutraal gedrukte publicaties. En zo draagt ook u bij aan een meer duurzame en eco-efficiënte economie.

Naast ons streven naar CO2-neutrale productie, zet Roularta Printing al sinds jaar en dag in op een waaier aan milieucertificaten. Wist u dat onze drukkerij jaarlijks gemiddeld 70.000 ton papier aankoopt en dat al dat papier het PEFC- of FSC-label draagt. Deze labels garanderen dat het papier waarop wij drukken, voortkomt uit duurzaam beheerde bossen. PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Scheme) is een Europees certificatiesysteem en houdt bij het bosbeheer rekening met zowel ecologische, sociale als economische factoren. Het FSC-label (Forest Stewardship Council) is een gelijkaardig label, maar bepaalt op een wereldwijd niveau standaarden voor duurzaam bosbeheer.

De inkten die we gebruiken op onze drukpersen voldoen dan weer voor 100% aan het Blue Angel-certificaat. Dit label garandeert dat de inkten voldoen aan een hele reeks criteria op vlak van duurzaamheid. Zo bevatten de inkten nog slechts een klein percentage minerale oliën en bestaan verder uitsluitend uit vegetale oliën. Bovendien zijn deze inkten ook beter te recycleren en dus milieuvriendelijker. En de kwaliteit? Die blijft onveranderd.

Ook op productniveau kiest Roularta Printing resoluut voor duurzaamheid met de installatie van een tweede paper wrap-machine voor het verpakken van uw publicaties onder papier in plaats van onder plasticfolie. Uw voordeel? De paper wrap is een volkomen ecologische oplossing voor het omwikkelen van uw drukwerk. Het gebruikte materiaal bestaat voor 100% uit papier, dus zonder synthetische coatings, waarop we rechtstreeks logo’s en adresgegevens printen.

Verder behaalde Roularta Printing in 2019 als eerste en enige drukkerij in België het ISO 50001-energiecertificaat. Dit certificaat garandeert dat het gevoerde energiebeleid voldoet aan een onafhankelijke, objectieve en internationale norm. In 2018 ondertekende Roularta Printing ook de ‘Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit’, een vrijwillige overeenkomst om de soortenrijkdom van planten en dieren op het bedrijfsterrein te vergroten.

Naast deze heel concrete initiatieven, engageert Roularta Printing als onderdeel van de Roularta Media Group zich ook op een meer strategisch niveau. De Roularta Media Group heeft concrete doelstellingen geformuleerd rond 4 van de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’, goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. ‘Kwaliteitsonderwijs’, ‘waardig werk en economische groei’, ‘verantwoorde consumptie en productie’ en ‘klimaatactie’, dat zijn de SDG’s waar Roularta Media Group de komende jaren wil op inzetten met concrete acties en meetbare doelstellingen.

Het mag duidelijk zijn, voor Roularta Printing is duurzaamheid geen holle slogan maar een dagelijkse realiteit. Ons doel? Op een duurzame manier gebruik maken van energie en grondstoffen met respect voor milieu, mens en natuur. Uw voordeel? De wetenschap dat uw publicatie op de meest energie-efficiënte manier en met het milieu in gedachten wordt gerealiseerd.

Vragen? Neem contact op
schrijver foto
Bart Declerq
Sales Director Frankrijk & Export

Bart is gespecialiseerd is in de print industrie. Met zijn kennis van marketing, advertising, business development en sales is hij de geschikte man om samen met u het verschil te maken. Bart behaalde zijn masterdiploma in de Germaanse Filologie aan de KU Leuven en is al jaar en dag een vaste waarde in het Roularta team.

Deze site is geregistreerd op wpml.org als ontwikkelingssite.